Ogres slimnīca meklē sociālo aprūpētāju #teirdarbs

māsiņa

Ogres slimnīca piedāvā darba vakanci aprūpētājam pansionātā. Kandidātiem jābūt profesionālās augstākās izglītības līmenim ar kvalifikāciju sociālajā aprūpē un jāpārzina attiecīgie normatīvie akti, kuri ir nepieciešami amata pienākumu veikšanai. Jāspēj tos piemērot, veicot savus pienākumus.

Nepieciešama izpratne par sociālā darba, aprūpes un rehabilitācijas procesiem, kā arī iepriekšēja pieredze līdzīgā amatā. Obligātas ir valsts valodas zināšanas, kā arī augsta saskarsmes kultūra un prasme strādāt gan komandā, gan patstāvīgi.

Amata pienākumi ietver klienta funkcionālo spēju novērtējumu, pašaprūpes spēju novērtējumu, aprūpes plānu sagatavošanu, klientu datu ierakstīšanu un aprūpētāju grafiku izveidi. Kandidātiem jāspēj koordinēt, vadīt un kontrolēt aprūpētāju profesionālo darbību, kā arī informēt sociālo darbinieku par aprūpes pakalpojuma sniegšanas gaitu un problēmām. Piedāvātā alga ir 1100 eiro (bruto) par pilnu slodzi, kā arī veselības apdrošināšana pēc viena nostrādāta gada.

Prasības:

 • 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju sociālais aprūpētājs.
 • Pārzināt normatīvos aktus, kas ir nepieciešami amata pienākumu veikšanai, pielietot tos, pildot savus amata pienākumus.
 • Pārzināt sociālā darba, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesu norisi.
 • Vēlama iepriekšējā pieredze līdzīgā amatā.
 • Obligātas valsts valodas zināšanas
 • Augsta saskarsmes kultūra un prasme strādāt komandā un patstāvīgi.
 • Spēja strādāt paaugstinātās intensitātes apstākļos.
 • Vēlam iepriekšēja pieredze darbā ar aprūpes plānošanas sistēmu “Apsis”

Darba pienākumi:

 • Veikt klienta funkcionālo spēju izvērtējumu
 • Novērtēt klienta pašaprūpes spējas
 • Sagatavot aprūpes plānus, sekot līdzi klientu aprūpes kvalitātei
 • Veikt ierakstus klienta lietās savas kompetences ietvaros
 • Sastādīt ikmēneša aprūpētāju grafiku.
 • Koordinēt, vadīt un kontrolēt aprūpētāju profesionālo darbību
 • Informēt sociālo darbinieku par sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanas gaitu, problēmām, izpildīt sociālā darbinieka norādījumus

Darba alga:

 • Stabilu atalgojumu no 1100 euro (bruto) par pilnu slodzi
 • Veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada uzņēmumā
 • Sociālās garantijas

Darba vietas adrese: Pansionāts “Ogre”, Turkalnes iela 15, Ogre

Profesionālās darbības apraksts(CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar atzīmi ”SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS” sūtīt uz e-pastu: [email protected]

Slimnieki saves datus var apskatīt portālā datamed.

Tālrunis papildus informācijai –28377103

Dalies