Kas ir naudas plūsma?

naudas plūsma

Naudas plūsmas pārskats ir viens no nozīmīgākajiem grāmatvedības dokumentiem. Nauda no dažādiem avotiem ieplūst uzņēmumā, tiek cirkulēta, un tad izplūst – pikavippi – naudas plūsma tiek salīdzināta ar uzņēmuma asinsriti. Šis process ir attēlots naudas plūsmas pārskatā ar konkrētiem skaitļiem un citiem datiem. Sīkāk apskatīsim naudas plūsmu un to, kā tā tiek attēlota naudas plūsmas pārskatā.

Jebkuras saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešami līdzekļi. Tā kā uzņēmuma līdzekļi ir ierobežoti, ir svarīgi apsvērt, kā tos pareizi sadalīt, lai tie pietiktu noteiktam laika periodam. Šī iemesla dēļ tiek veidoti naudas plūsmas pārskati. Naudas plūsmas pārskats ļauj uzņēmuma vadībai pieņemt racionālus lēmumus par pieejamo līdzekļu izlietojumu, kā arī noteikt, vai nākotnē nebūs skaidras naudas trūkuma vai pārpalikuma, ļaujot izdarīt pamatotus secinājumus par iespējamiem iztrūkumiem vai investīcijām. liekos līdzekļus, lai nodrošinātu uzņēmumam papildu ienākumus.

Naudas plūsmu definē kā naudas vai tās ekvivalentu kustību uzņēmumā. Pozitīva naudas plūsma liecina, ka uzņēmums aug un spēj segt savas saistības, investēt uzņēmuma izaugsmē, atdot naudu akcionāriem, atlikt līdzekļus nākotnes finanšu nepatikšanām, piesaistīt ārējo kapitālu. Negatīvā naudas plūsma norāda uz to, ka uzņēmumam ir finansiālas grūtības, tas nespēj izpildīt savas saistības un var rasties problēmas ar ārējās naudas piesaisti. Naudas plūsmas rezultātā var prognozēt, vai uzņēmums nākotnē paplašināsies un attīstīsies vai ne.

Šī naudas plūsma vai naudas plūsma ir skaidri parādīta naudas plūsmas pārskatā. Atkarībā no uzņēmuma nozares, veida un stāvokļa to var veidot dažādos veidos un ietvert dažādas ienākumu un izdevumu daļas. Parasti naudas plūsmas pārskatā vispirms ir uzskaitīti visi ieņēmumi, pēc tam izdevumi un visbeidzot kopējo ienākumu atlikums jeb neto ieņēmumi, no kuriem atskaitīti izdevumi. Ienākumu daļa parasti ir sadalīta divās daļās: iepriekšējā pārskata perioda atlikums un citi ienākumi, piemēram, nauda, ​​pamatkapitāls utt. Izdevumi attiecas uz jebko, ko var iegādāties par naudu, piemēram, pamatlīdzekļi, izejvielas un piegādātāji, algas, nodokļi, ārpakalpojumi un citas izmaksas.

Spēja prognozēt aptuveno kases situāciju uzņēmumā, novērtēt dažādus riska faktorus un prognozēt šo risku iespējamo ietekmi uz uzņēmuma turpmāko darbību, prognozēt dažādus iespējamos attīstības scenārijus, prognozēt maksājumus un to laiku utt., ir atkarīga no precīzas. , uzmanīga un pareiza naudas plūsma. Šī informācija ir noderīga gan uzņēmējiem, gan potenciālajiem investoriem, lai noteiktu, vai ir vērts investēt šajā uzņēmumā un izvērtētu iespējamās dividendes un citus ieguvumus.

Nekad nepaļaujieties uz naudas plūsmu, jo tas parasti ir iedomājams nākotnes scenārijs. Precīzu naudas plūsmu atkarībā no uzņēmuma nozares un specifikācijām parasti var paredzēt tikai vienu vai divus gadus uz priekšu, taču tā sniedz vismaz aptuvenu priekšstatu par nākotni un norāda, cik ļoti uzņēmuma vadība ir ieinteresēta uzņēmuma attīstībā.

Dalies