Kas ir audits un cik bieži tas jāveic?

audits

Iekšējais finanšu audits ir viens no svarīgākajiem grāmatveža darbiem. Kopumā tā ir procedūra, kas ļauj finanšu grūtībās nonākušam uzņēmumam noteikt, vai visi finanšu ieraksti un aprēķini ir veikti pareizi un vai viss ir kārtībā. Šis process ir ļoti svarīgs gan paša grāmatveža produktivitātei, gan uzņēmēja izpratnei par uzņēmumā notiekošo, tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kas tas ir un cik bieži tas būtu jāveic.

Revīzija ir oficiāla uzņēmuma finanšu pārbaude, ko veic nozīmēta persona vai revidents. Šis auditors apkopo un pārbauda uzņēmuma pieejamos datus, pārbauda dažādu finanšu aprēķinu integritāti un pēc tam sniedz audita atzinumu. Iekšējie un ārējie auditi ir divi auditu veidi. Iekšējais audits (prestamos rapidos) ir uzņēmuma mēroga izmeklēšana, ko veic uzņēmuma darbinieks (parasti pats grāmatvedis), lai noteiktu, vai nav pieļautas kļūdas, un analizētu uzņēmuma finansiālo stāvokli. Savukārt ārējie auditi notiek ārpus uzņēmuma, un revidents ir objektīva persona (parasti no auditorfirmas, ko nolīgusi ieinteresētā puse, piemēram, iespējamais investors), kas veic auditu, lai pārbaudītu datu patiesumu un pareizību. . Ārējais audits var ietvert ne tikai pārskatu un ierakstu pārbaudi, bet arī konkrētas uzņēmuma daļas pārbaudi, pārbaudi par atbilstību uzņēmuma tiesību aktiem vai juridiskajiem un vadības noteikumiem utt. Neatkarīgi no uzņēmēja nodomiem tiek veikts ārējais audits. Iekšējais audits ir neplānota pārbaude, kas ļauj objektīvi pārbaudīt uzņēmumu, taču tas ir katra uzņēmēja jautājums.

Ja uzņēmējs vai grāmatvedis neuzskata, ka tas ir būtiski un akcionāri to nevēlas, iekšējo auditu var neveikt vispār, taču jāzina, ka ieguvumu var būt daudz. Pirmkārt un galvenokārt, tas palīdz uzturēt kārtību darba vietā, kā arī laikus atklāt defektus un novērst iespējamās problēmas. Revīzijas uzņēmējus bieži izglābj no bankrota vai lielām finanšu problēmām. Lielākā daļa uzņēmumu izvēlas veikt auditu paši, lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā.

Iekšējie auditi parasti tiek veikti reizi gadā, pusgadā vai periodiski. Akciju uzņēmumu gadījumā iekšējie auditi būtu jāveic regulāri, jo tas ļauj akcionāriem analizēt uzņēmuma stabilitāti un paredzamo izaugsmi; tomēr audita biežumu lielā mērā kontrolē pats uzņēmējs. Lielās organizācijas jāpārbauda vismaz reizi pusgadā, jo ikdienas finanšu dati ir viegli manipulējami. Audits palīdzēs visu sakārtot. Mazākiem uzņēmumiem tas jādara vismaz reizi gadā.

Iekšējos auditus parasti veic paša uzņēmuma grāmatvedis vai cits kvalificēts darbinieks, taču, ja uzņēmumam ir jāpārbauda ne tikai finanšu uzskaites pareizība un precizitāte, bet arī grāmatveža godprātība un zināšanas, var nolīgt neatkarīgu auditoru. Jebkurā gadījumā revidentam rūpīgi jāpārbauda visi finanšu pārskati un citi finanšu dokumenti un jāsniedz ieteikumi finansiālā stāvokļa un grāmatvedības uzlabošanai – dinero rapido sin papeleos tiešsaistē 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

Iekšējais audits vairumā gadījumu nav nepieciešams, ja vien to nepieprasa akcionāri vai kāda cita uzņēmumā iesaistīta puse, taču katram uzņēmējam tas būtu jāveic vismaz reizi gadā, lai atklātu iespējamās problēmas, kuras nepieciešams novērst. Pat ja no malas viss šķiet kārtībā, korporācijas audita neveiksme var izraisīt lielas finansiālas problēmas un uzņēmuma bankrotu.

Dalies