Kas ir gada pārskats?

gada pārskats

Tikai daži cilvēki zina, kas ir gada pārskats, pat ja lielākā daļa cilvēku zina vai var novērtēt, kas ir grāmatvedības bilance. No virsraksta ir skaidrs, ka tas ir finanšu pārskata veids, tomēr tas ir labāk saprotams grāmatvežiem vai citiem, kam ir pilnīga izpratne par naudu. Gada pārskati kopumā ir ļoti svarīgs grāmatvedības dokumentu kopums. Pēc gada pārskata iepazīšanas var izdarīt secinājumus par to, kā uzņēmumam vai organizācijai veicies iepriekšējā gadā un ko sabiedrība plāno darīt savas darbības uzlabošanai un darbības uzlabošanai nākamajos pārskata periodos. Ikvienam uzņēmumam ir svarīgi sastādīt, jo tas ir dokuments, kas ietekmē potenciālo investoru vēlmi piesaistīt savus finanšu resursus.

Gada pārskats pēc definīcijas ir uzņēmuma grāmatvedības uzskaite un komersantu saziņas līdzeklis, kas ietver finanšu datus par vienu darbības gadu (credit rapid online). Galvenās sastāvdaļas ir bilance, peļņas un zaudējumu pārskats un naudas plūsmas pārskats. Gada pārskatam parasti tiek pievienots vispārīgs uzņēmuma apraksts, iekļaujot uzņēmuma pašreizējo stāvokli kopējā tirgū un citus salīdzinošus rādītājus, kā arī vadības ziņojums ar informāciju par vadību, nākotnes attīstības plāniem, vīziju un mērķiem, lai veiktu. informācija ir vieglāk saprotama ieinteresētajām personām. Gada pārskats būtībā ir uzņēmuma reprezentācija, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tas būtu pievilcīgs personām, kuras vēlas uzzināt vairāk par to.

Neskatoties uz to, ka gada pārskatam ir jāatbilst Latvijas Gada pārskata likuma kritērijiem, tas uzņēmumu var attēlot labvēlīgākā vai negatīvākā gaismā. Tajā esošie fakti un dati nav maināmi, taču veids, kādā tiek pasniegts gada pārskats un vadības ziņojums, var daudz atklāt par uzņēmuma procedūrām. Nepareiza vai pavirša prezentācija var liecināt par grāmatveža nekompetenci vai vadības slikto attieksmi pret uzņēmumā notiekošo. Līdz ar to šī dokumenta izstrāde prasīs ilgu laiku. Ir ļoti svarīgi, lai tajā sniegtā informācija būtu skaidra un precīzi atspoguļotu vadības perspektīvu.

Kā minēts iepriekš, uzņēmuma gada pārskats ir galvenais dokuments, ko investori izmanto, lai izlemtu, vai ir vērts ieguldīt šajā uzņēmumā. Līdz ar to labi izstrādāts, patiess un pārskatāms gada pārskats ar ieteikumiem uzņēmuma turpmākās darbības uzlabošanai var būt lielisks instruments investoru piesaistei. No otras puses, slikts vai maldinošs gada pārskats var apgrūtināt līdzekļu piesaisti no privātiem, tiešajiem investoriem, akcionāriem un bankām.

Ikvienam, kurš lasa uzņēmuma gada pārskatu, ir savi standarti tā vērtēšanai, tomēr atsevišķām daļām katrā situācijā bieži tiek piešķirta lielāka nozīme. Vairums investoru un akcionāru, piemēram, ir ieinteresēti uzzināt par uzņēmuma mērķiem, vīziju un nākotnes plāniem, kā arī iegūt informāciju par dividendēm un vadības stratēģiju. Būtiskākais faktors ir nevis uzņēmuma pašreizējie finansiālie panākumi, bet gan tas, ko tas varētu sasniegt nākotnē un kāds ir tā potenciāls, jo investoru ieguvumi ir atkarīgi no uzņēmuma izaugsmes. No otras puses, gada pārskats nav paredzēts tikai potenciālajiem investoriem. Tas arī ir viens no dokumentiem, kas uzņēmējiem jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam, lai pierādītu, ka viņu līdzekļi ir apgrozīti un saistības ir izpildītas. Protams, gada pārskatā valsts amatpersonas daudz lielāku uzmanību pievērš finanšu rādītājiem un nodokļu maksājumiem, nevis vadības ziņojuma materiāliem.

Dalies