Eiropas Savienībā mākslīgo intelektu lietot būs drošāk

eu ai

Eiropas Savienība (ES) ir panākusi prelimināru vienošanos, kas ierobežotu uzlabotā ChatGPT modeļa darbību. Tas tiek uzskatīts par būtisku daļu no pirmā pasaules mēroga mākslīgā intelekta regulējuma.

Visiem vispārējās lietošanas mākslīgā intelekta sistēmu izstrādātājiem – spēcīgiem modeļiem ar plašu pielietojumu klāstu – jāizpilda pamata caurspīdīguma prasības, izņemot gadījumus, kad tie tiek nodrošināti kā bezmaksas un atvērtā pirmkoda veidā.

Šīs prasības ietver:

  • Pieņemamas lietošanas politiku;
  • Aktuālas informācijas saglabāšanu par to, kā viņi apmācīja savus modeļus;
  • Detalizēta apmācības datu izmantošanas kopsavilkuma sniegšanu;
  • Autortiesību likumu ievērošanas politiku.

Modeļiem, kas tiek uzskatīti par radītājiem “sistēmiskam riskam”, tiktu piemēroti papildu noteikumi, saskaņā ar dokumentu. ES šo risku noteiktu, balstoties uz datoru jaudas apjomu, kas nepieciešams modeļa apmācībai. Slieksnis ir noteikts tiem modeļiem, kas izmanto vairāk nekā 10 triljonu triljonu (septiljons) operāciju sekundē.

Pašlaik vienīgais modelis, kas automātiski atbilstu šim slieksnim, ir OpenAI GPT-4, saskaņā ar ekspertu viedokli. ES izpildinstitūcija varētu noteikt citus modeļus, atkarībā no datu kopuma lieluma, vai tiem ir vismaz 10 000 reģistrētu uzņēmumu lietotāju ES vai reģistrētu gala lietotāju skaits, starp citiem iespējamiem mērījumiem.

Šiem spēcīgajiem modeļiem būtu jāparaksta uzvedības kodekss, kamēr Eiropas Komisija izstrādā saskaņotākas un ilgstošākas kontroles. Tie, kas nepiekrīt parakstīt, būs spiesti pierādīt Komisijai, ka ievēro AI likumu. Atbrīvojums atvērtā pirmkoda modeļiem neattiecas uz tiem, kas tiek uzskatīti par radītājiem sistēmiskam riskam.

Šiem modeļiem būtu arī jāziņo par:

  • Enerģijas patēriņu;
  • Veikt sarkano komandu (red-teaming) jeb pretinieka testus, gan iekšēji, gan ārēji;
  • Iespējamo sistēmiskā riska novērtēšanu un mazināšanu, kā arī jebkādu incidentu ziņošanu;
  • Atbilstošu kiberdrošības kontroļu izmantošanu;
  • Informācijas ziņošanu, kas izmantota modeļa uzlabošanai, un to sistēmas arhitektūru;
  • Ja tiek izstrādāti, ievērot energoefektīvākus standartus.

Šis provizoriskais līgums vēl jāapstiprina Eiropas Parlamentam un ES 27 dalībvalstīm. Francija un Vācija iepriekš paudušas bažas par pārmērīgu regulējumu vispārējās lietošanas AI modeļiem, riskējot likvidēt Eiropas konkurentus, piemēram, Francijas Mistral AI vai Vācijas Aleph Alpha.

Pašlaik Mistral, visticamāk, nebūs jāizpilda vispārējās lietošanas AI kontroles, jo uzņēmums joprojām atrodas pētniecības un attīstības fāzē, sestdienas rītā teica Spānijas valsts sekretārs Carme Artigas.

Dalies