Labāk nekā Lasvegasā – Latvijā varēs laulāties bez lieciniekiem

laulības bez lieciniekiem

Saeima 7.septebrī  pieņēma būtiskus grozījumus Civilkodeksā. Šie grozījumi, kā arī ar tiem saistītas izmaiņas, tagad ļauj līgavai un līgavainim uzaicināt vienu vai divus pilngadīgus lieciniekus, taču viņu prombūtne netraucēs noslēgt laulību.

Grozījumi stāsies spēkā nākamā gada 1.jūlijā un attieksies uz gadījumiem, kad pieteikums un citi nepieciešamie dokumenti laulības reģistrācijai dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs tiks iesniegti pēc minētā datuma.

Tāpat ar grozījumiem noteiktas tiesības noslēgt laulības pie dievturu garīdznieka. Šie grozījumi stāsies spēkā vienlaikus ar atsevišķu likumu par savstarpējo attiecību noregulēšanu starp valsti un dievturu reliģisko organizāciju.

Vienlaikus grozījumi nosaka termiņu, kurā privātpersona var apstrīdēt paternitātes pieņēmumu. Iepriekš likumā bija noteikts, ka bērns paternitātes pieņēmumu var apstrīdēt divu gadu laikā pēc pilngadības sasniegšanas. Ar grozījumiem likumā tagad noteikts, ka pilngadību sasniegušais bērns var apstrīdēt paternitātes pieņēmumu divu gadu laikā no dienas, kad uzzinājušies apstākļi, kas atspēko paternitāti. Savukārt, ja bērnam paternitāti atspēkojoši apstākļi kļūst zināmi pirms pilngadības sasniegšanas, viņš var apstrīdēt pieņēmumu divu gadu laikā pēc pilngadības sasniegšanas.

Šie grozījumi ir nozīmīgs solis uz priekšu Latvijas tiesiskā regulējuma modernizācijā un sakārtošanā saistībā ar laulības un paternitātes jautājumiem.

Dalies
lvLatviešu valoda